CN Công Ty CP Phân Phối Khí Thấp áp Dầu Khí Việt Nam – Xí Nghiệp Phân Phối Khí Thấp áp Miền Bắc

CN Công Ty CP Phân Phối Khí Thấp áp Dầu Khí Việt Nam – Xí Nghiệp Phân Phối Khí Thấp áp Miền Bắc là chi nhánh thuộc Công Ty Cổ Phần Phân Phối Khí Thấp áp Dầu Khí Việt Nam, thành viên của Tổng Công Ty Khí Việt Nam, là đơn vị đầu mối được Tập Đoàn Dầu Khí Việt Quốc Gia Việt Nam giao nhiệm vụ phân phối nguồn nhiên liệu khí thiên nhiên đầu mối tại khu vực phía Bắc, đặc biệt là cung cấp khí tự nhiên qua đường ống (Natural Gas), khí thiên nhiên nén CNG (Compressed Natural Gas), khí thiên nhiên hóa lỏng LNG (Liquefied Natural Gas) cho các hộ công nghiệp tại Việt Nam.
Chúng tôi ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng khí tự nhiên ngày càng cao của các hộ công nghiệp tại Việt Nam đồng thời mở rộng phát triển mạng khí thiên nhiên nhằm đáp ứng đủ nhu cầu về sử dụng khí của các hộ công nghiệp trong nước.
Website: www.pvgasd.com.vn

CN Công Ty CP Phân Phối Khí Thấp áp Dầu Khí Việt Nam – Xí Nghiệp Phân Phối Khí Thấp áp Miền Bắc

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Họ tên:

Hotline

Chức vụ:

Chuyên Viên

Di động:

(0227) 365 5968

Email:

info@pvgasd.com.vn

Địa chỉ: KCN Tiền Hải, Xã Đông Cơ, H. Tiền Hải, Thái Bình