Công Ty TNHH MTV Cơ Nhiệt Văn Anh

Công Ty TNHH MTV Cơ Nhiệt Văn Anh chuyên sản xuất,nhập khẩu linh kiện máy móc thiết bị phục vụ nông nghiệp.

Công Ty TNHH MTV Cơ Nhiệt Văn Anh

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Họ tên:

Ông Nguyễn Khắc Hải

Di động:

0966.092.679

Email:

nguyenhaisk679@gmail.com

Địa chỉ: 168, Mỹ độ, Tp. Bắc Giang, Bắc Giang